Prenočišča in gostinstvo v SlovenijiGostilna MartinPartizanska 49, 1420 Trbovlje, 

Gostilna Matko, Čeče 9, 1420 Trbovlje, 

Gostilna Božič Alojzij, Ostenk 7, 1420 Trbovlje, 

Gostilna Brin, Knezdol 2a, 1420 Trbovlje, 

Gostilna in pizzeria Dimnik, Obrtniška cesta 1, 1420 Trbovlje, 

Gostilna Juvan, Zgornji Hotič 31, 1270 Zgornji Hotič pri Litiji, 

Gostilna Klek,Klek 32, 1420 Klek, 

GOSTILNA MARTIN, PARTIZANSKA 49, 1420 TRNOVLJE,

Gostilna Pustov mlin, Cerovica 19, 1271 Šmartno pri Litiji, 

Gostilna RačičGabrsko 1, 1420 Gabrsko, 

Gostilna Vrabec, Slivna 18, 1252 Vače,

Gostišče in pizzerija Strnad, Hotemež 6, 1433 Radeče, 

Gostišče Jež, Jagnjenica 12, 1433 Radeče, 

Gostišče Kum, Prešernova 1, 1410 Zagorje, 

Gostišče Vidrgar, Vidrga 4, 1252 Kandrše, 

Gostišče Štorman Lovski dvorec, Trg Franca Fakina 5, 1420 Trbovlje, 

Restavracija L, Sallaumines 3a, 1420 Trbovlje, 

Restavracija Dvorec Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, 

Restavracija in pizzerija - Naš hram, Naselje na Šahtu 38, 1412 Kisovec, 

Restavracija s pizzerio Tingl – Tangl, Cesta Otona Župančiča 2, 1410 Zagorje ob Savi,

GOSTILNA PENSION LES, Rimska cesta 31, 8250 Brežice - Čatež ob Savi

Gostilna ob sotočju in prenočišča Budič, Zagrebška cesta 9 , 8250 Brežice 

Šabotič Anica - Pod Šentvidom, Čateška cesta 16, 8251 Čatež ob Savi

Istenič d.o.o. , Stara vas 7, 8259 Bizeljsko

Vinoteka "Pri Peču", Stara vas 7, 8259 Bizeljsko
  
Gostilna Kalin, Obrežje 6, 8261 Jesenica na Dolenjskem

Gostilna in prenočišča Berdnik , Cesta bratov Milavcev 39 , 8250 Brežice   

Restavracija Štefanič, Bizeljska cesta 37, 8250 Brežice,

Gostilna Erban, Župelevc 51a, 8258 Kapele

Gostilna Gadova peč Podbočje, Podbočje 11, 8312 Podbočje, 

Gostilna in pizzerija Santa Lucija, Cesta prvih borcev 15, 8250 Brežice, 

Gostilna in prenočišča Ob sotočju - "Budič", Zagrebška cesta 9, 8250 Brežice, 

Gostilna Jelen Malus, Tržišče 24, 8295 Tržišče, 

Gostilna Kmečki Hram, Oražnova 11, 8311 Kostanjevica na Krki, 

Gostilna Kocjan, Stara vas 63, 8259 Bizeljsko, 

Gostilna KosarTrg 7, 8280 Brestanica, 

Gostilna Krulc, Mostec 47, 8257 Dobova,

Gostilna Les, Rimska cesta 31, 8251 Čatež ob Savi,

Gostilna MagdalenaJesenice 9g, 8261 Jesenice na Dolenjskem,

Gostilna PlavštajnerGlavni trg 45, 8290 Sevnica, 

Gostilna Pod Lipo, Šolska ulica 1, 8280 Brestanica, 

Gostilna Pohle, Cesta na ribnik 3a, 8280 Brestanica, 

Gostilna Prah, Velike Malence 12, 8262 Krška vas, 

Gostilna Pri Erni, Rožno 33, 8280 Brestanica,

Gostilna Repovž, Šentjanž 14, 8297 Šentjanž,

Gostilna Senica, Titova cesta 89, 8281 Senovo, 

Gostilna Vahčič, Cerklje ob Krki 33, 8263 Cerklje ob Krki, 

Gostilna Šekoranja, Bizeljska cesta 72, 8259 Bizeljsko, 

Gostilna Žolnir, Krška cesta 4, 8311 Kostanjevica na Krki, 

Gostišče AllegroCesta prvih borcev 47, 8280 Brestanica, 

Gostišče BarbaraKrmelj 49, 8296 Krmelj, 

Gostišče Berdnik, Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice, 

Gostišče Kragl Božo, Gornje Brezovo 3, 8290 Sevnica, 

Gostišče Lekše Zinka, Veliki Trn 0, 8270 Krško, 

Gostišče Lukež, Prešernova cesta 17, 8250 Brežice, 

Gostišče Majcen, Vrhek 7, 8295 Tržišče, 

Gostišče Mirt, Armeško 26, 8280 Armeško

Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici 44, 3225 Planina pri Sevnici, 

Gostišče Ob Ribniku, Zavratec, 8293 Studenec, 

Gostišče Oštarija, Gabrijele 6, 8296 Krmelj,

Gostišče Ribnik, Raztez 1a, 8280 Brestanica, 


 Pojdi na: 1