Prenočišča in gostinstvo v SlovenijiBAHOR
BAHOR
Zdravko Bahor, Tanča Gora 88, 8343 Dragatuš
BAHORspacer
BAJUK
BAJUK
Nena Bajuk, Radovica 54 a, 8330 Metlika
BAJUKspacer
ČEMAS
ČEMAS
Metka Čemas, Zilje 35, 8344 Vinica
      
ČEMASspacer
DOMAČIJA NOVAK
DOMAČIJA NOVAK
Boris Novak, Sadinja vas pri Dvoru 7, 8361 Dvor
         
DOMAČIJA NOVAKspacer
DOMEN
DOMEN
Jože Zorko, Družinska vas 1, 8220 Šmarješke Toplice
       
DOMENspacer
FORTUNOVI
FORTUNOVI
Bonia Miljavac, Krasinec 23, 8332 Gradac
    
FORTUNOVIspacer
GRABRIJANOVI
GRABRIJANOVI
Vinko Grabrijan, Adlešiči 5, 8341 Adlešiči
       
GRABRIJANOVIspacer
KMEČKA HIŠA BAHOR
KMEČKA HIŠA BAHOR
Nataša Bahor, Zorenci 6, 8340 Črnomelj
      
KMEČKA HIŠA BAHORspacer
KOREN
KOREN
Jožica Škoda, Dolga vas 4, 8360 Žužemberk
      
KORENspacer
OB IZVIRU KRUPE
OB IZVIRU KRUPE
Danijela Cerjanec, Krupa 9, 8333 Semič
     
OB IZVIRU KRUPEspacer
OBOLNAR
OBOLNAR
Darinka Strajnar, Dolenja vas pri Čatežu 17, 8212 Velika Loka
     
OBOLNARspacer
PECEL
PECEL
Peter Malenšek, Maline 17, 8333 Semič
  
PECELspacer
PR' MARTINOV'H
PR' MARTINOV'H
Marta in Žan Krhin, Gorenje, Gradišče pri Šentjerneju 7, 8310 Šentjernej
   
PR' MARTINOV'Hspacer
PRI DEŽELANU
PRI DEŽELANU
Terezija Gorenc, Hrastno 5, 8232 Šentrupert
  
PRI DEŽELANUspacer
PRI MARTINOVIH
PRI MARTINOVIH
Milena Tomše, Globočice 8, 8262 Krška vas
     
PRI MARTINOVIHspacer
PRI ŠTEFANIČU
PRI ŠTEFANIČU
Marko Štefanič, Dragatuš 22, 8343 Dragatuš
     
PRI ŠTEFANIČUspacer
ŠERUGA
ŠERUGA
Slavko Šeruga, Sela pri Ratežu 15, 8222 Otočec
     
ŠERUGAspacer
VINOTOČ DRČA
VINOTOČ DRČA
Gorišek Marjan, Drča 17, 8310 Šentjernej
   
VINOTOČ DRČAspacer
ŽAGAR
ŽAGAR
Zvonko Žagar, Damelj 11, 8344 Vinica