Prenočišča in gostinstvo v SlovenijiAMBROŽ GREGORC
AMBROŽ GREGORC
Ambrož Gregorc Renata, Solčava 53, 3335 Solčava
     
AMBROŽ GREGORCspacer
ANČKA
ANČKA
Peter Kejžar, Bork 6, 3214 Zreče
 
ANČKAspacer
APAT
APAT
Nada Apat, Gaberke 214, 3325 Šoštanj
      
APATspacer
ARBAJTER - KOTNIK (»FARMA  JELENOV«)
ARBAJTER - KOTNIK (»FARMA JELENOV«)
Andrej Arbajter, Skomarje 46, 3214 Zreče
       
ARBAJTER - KOTNIK (»FARMA  JELENOV«)spacer
ARZENŠEK
ARZENŠEK
Franja Bornšek, Stranice 10, 3206 Stranice
    
ARZENŠEKspacer
BEVŠEK-OŠEP
BEVŠEK-OŠEP
Franc Ošep, Robanov Kot 29, 3335 Solčava
     
BEVŠEK-OŠEPspacer
BIZJAK
BIZJAK
Ida Bizjak, Orehovec 3, 3253 Pristava
    
BIZJAKspacer
BUKOVJE
BUKOVJE
Alenka Korpnik, Primož pri Ljubnem 79, 3333 Ljubno ob Savinji
      
BUKOVJEspacer
CUGMAS
CUGMAS
Marjan Cugmas, Dobrava 4a, 3210 Slovenske Konjice
CUGMASspacer
ČEŠUR
ČEŠUR
Ivana Mirnik, Leskovec 9, 3000 Celje
ČEŠURspacer
Ekološka turistična kmetija RAMŠAK
Ekološka turistična kmetija RAMŠAK
Helena Krivec, Podolševa 13, 3335 Solčava
    
Ekološka turistična kmetija RAMŠAKspacer
Ekološka turistična kmetija ŽIBOVT
Ekološka turistična kmetija ŽIBOVT
Martina Poličnik, Logarska dolina 24, 3335 Solčava
    
Ekološka turistična kmetija ŽIBOVTspacer
GORŠEK
GORŠEK
Hilda Goršek, Lipa 9, 3213 Frankolovo
   
GORŠEKspacer
GOVC-VRŠNIK
GOVC-VRŠNIK
Marjana Vršnik, Robanov Kot 34, 3335 Solčava
    
GOVC-VRŠNIKspacer
GRADIŠNIK
GRADIŠNIK
Drago - Karli Gradišnik, Logarska Dolina 18, 3335 Solčava
    
GRADIŠNIKspacer
GRIČNIK
GRIČNIK
Ana Gričnik, Planina na Pohorju 36, 3214 Zreče
  
GRIČNIKspacer
JAGER
JAGER
Stanislav Jager, Straža na Gori 7, 3222 Dramlje
      
JAGERspacer
JESEVNIK
JESEVNIK
Marjan Goličnik, Šmihel 26, 3330 Mozirje
    
JESEVNIKspacer
JUVANIJA
JUVANIJA
Jože Mlačnik, Logarska dolina 8, 3335 Solčava
    
JUVANIJAspacer
KLADJE
KLADJE
Andreja Podlesnik, Ter 53, 3333 Ljubno ob Savinji
      
KLADJEspacer
KLEMENŠEK
KLEMENŠEK
Judita Klemenšek, Logarska dolina 29, 3335 Solčava
    
KLEMENŠEKspacer
KOROŠEC
KOROŠEC
Urška Reberčnik, Ljubija 5, 3330 Mozirje
        
KOROŠECspacer
KOVŠE-KOČNIK
KOVŠE-KOČNIK
Janez Kovše, Resnik 33, 3214 Zreče
KOVŠE-KOČNIKspacer
LENAR
LENAR
Avgust Lenar, Logarska dolina 11, 3335 Solčava
           
LENARspacer
LESJAK
LESJAK
Ema Lesjak, Šmihel nad Mozirjem 5, 3330 Mozirje
   
LESJAKspacer
LEVC
LEVC
Anton Puncer, Loke 19, 3330 Mozirje
       
LEVCspacer
LOČNIKAR
LOČNIKAR
Marica Ločnikar, Skomarje 47, 3214 Zreče
    
LOČNIKARspacer
LOGER
LOGER
Marija Prušnik, Savina 75 a, 3333 Ljubno ob Savinji
      
LOGERspacer
MAJDAČ
MAJDAČ
Majda, Anica Klemenšek, Podolševa 10, 3335 Solčava
           
MAJDAČspacer
MARJANCA
MARJANCA
David Černogoj, Sp. Kostrivnica 5, 3250 Rogaška Slatina
        
MARJANCAspacer
METUL
METUL
Jožica Robnik, Krnica 34, 3334 Luče
     
METULspacer
NA MATKOVEM
NA MATKOVEM
Klemen Matk, Logarska dolina 25, 3335 Solčava
   
NA MATKOVEMspacer
NEMEC
NEMEC
Jerica in Stanko Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško
    
NEMECspacer
PAČNIK
PAČNIK
Angela Pačnik, Resnik 21, 3214 Zreče
    
PAČNIKspacer
PERK
PERK
Neža Krivec, Logarska dolina 23, 3335 Solčava
   
PERKspacer
PERKOVIČ
PERKOVIČ
Edi Perkovič, Vid Ivanuševa 20, 3250 Rogaška Slatina
   
PERKOVIČspacer
PETEK
PETEK
Bojan Petek, Tirosek 37, 3342 Gornji Grad
       
PETEKspacer
PIRC
PIRC
Katarina Pražnikar, Lahomšek 1, 3270 Laško
      
PIRCspacer
PLESNIK
PLESNIK
Gregor Plesnik s.p., Logarska dolina 13, 3335 Solčava
     
PLESNIKspacer
PODPEČAN
PODPEČAN
Andrej Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec
        
PODPEČANspacer
POGOREVC
POGOREVC
Ana Špeh, Podvolovljek 31, 3334 Luče
   
POGOREVCspacer
POTOČN'K
POTOČN'K
Marko Veber, Matke 5, 3312 Prebold
   
POTOČN'Kspacer
PRI MLINARJU
PRI MLINARJU
Ksenija, Miran Rotovnik, Gotovlje 45, 3310 Žalec
  
PRI MLINARJUspacer
PRI ORLU
PRI ORLU
Karla Zidarn, Radegunda 24, 3330 Mozirje
  
PRI ORLUspacer
PRODNIK
PRODNIK
Frančiška Jurjevec, Juvanje 1, 3333 Ljubno ob Savinji
             
PRODNIKspacer
RAMŠAK
RAMŠAK
Tomaž Mernik, Padeški Vrh 2, 3214 Zreče
        
RAMŠAKspacer
RAMŠAK
RAMŠAK
Minka Ugovšek, Florjan 26, 3342 Gornji Grad
    
RAMŠAKspacer
RANČ KAJA IN GROM
RANČ KAJA IN GROM
Darja Žnidaršič, Razgor 11, 3212 Vojnik
  
RANČ KAJA IN GROMspacer
ROGAR
ROGAR
Marjeta Štiftar, Podolševa 24, 3335 Solčava
   
ROGARspacer
SLEMENŠEK
SLEMENŠEK
Slemenšek Olga, Razgor 16, 3212 Vojnik
    
SLEMENŠEKspacer
SORŽEV MLIN
SORŽEV MLIN
Oton Samec, Polže 1, 3203 Nova Cerkev
     
SORŽEV MLINspacer
STOGLEJ
STOGLEJ
Milena Marolt, Podveža 3, 3334 Luče
     
STOGLEJspacer
STREVC
STREVC
Milan Selišnik, Podolševa 26, 3335 Solčava
    
STREVCspacer
ŠPEH - ZG. JEZERNIK
ŠPEH - ZG. JEZERNIK
Francka Špeh, Krnica 11, 3334 Luče
      
ŠPEH - ZG. JEZERNIKspacer
ŠTIFTAR
ŠTIFTAR
Katja Štiftar, Solčava 5, 3335 Solčava
        
ŠTIFTARspacer
TOMAN
TOMAN
Erika Veršnik, Tirosek 41, 3342 Gornji Grad
     
TOMANspacer
TUŠEVO
TUŠEVO
Uroš Drev, Lopatnik 11, 3320 Velenje
        
TUŠEVOspacer
URŠKA
URŠKA
Vilma Topolšek, Križevec 11a, 3206 Stranice
       
URŠKAspacer
VISOČNIK
VISOČNIK
Viktorija Visočnik, Ter 54, 3333 Ljubno ob Savinji
     
VISOČNIKspacer
VOZLIČ
VOZLIČ
Martin Vozlič, Šmartno v Rožni dolini 13, 3201 Šmartno v Rožni dolini
 
VOZLIČspacer
WEISS
WEISS
Maja Weiss, Miklavž pri Taboru 37, 3304 Tabor
     
WEISSspacer
ZDOLŠEK – HIŠA S TRADICIJO
ZDOLŠEK – HIŠA S TRADICIJO
Milena Zdolšek, Okrog 16, 3232 Ponikva
       
ZDOLŠEK – HIŠA S TRADICIJOspacer
ZGORNJI ZAVRATNIK
ZGORNJI ZAVRATNIK
Zgornji Zavratnik d.o.o., Raduha 49 a, 3334 Luče